Som ENJO-forhandler er du din egen sjef. Du setter dine egne mål, og velger helt selv hvor mye du vil jobbe.

Når du vil jobbe og på hvilken måte du ønsker. Det er lave investeringer som skal til for å komme i gang, men godt arbeid vil alltid lønne seg. Vi setter enormt stor pris på våre forhandlere, som er vårt ansikt og beste ambassadører 

ENJO er en produsent av rengjøringssytemer som selger sine produkter gjennom franchise


Franchise, eller franchising, er et samarbeid mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver har utviklet og eier et konsept for etablering av en lokal enhet. I denne sammenhengen er ENJO franchisegiver som inngår en avtale med deg om salg av produkter. Du blir dermed en franchisetaker. Til hjelp for dette vil du arbeide under en Salgsleder eller Teamleder som har som oppgave å følge deg opp. Som ny forhandler blir du plassert under en salgslederen nært ditt hjemsted. Jeg driver i Trønderlag, så er her vil du bli plassert under meg som en av mine i TEAM TRINE. 


Franchisegiveren gir en franchisetaker en rettighet til å etablere og drive konseptet gjennom en franchiseavtale og setter franchisetaker i stand til å benytte konseptet. Dette gjennom dokumentasjon, utstyr, opplæring og trening. Opplæringen vil dels forgå fra vårt ENJO-Kontor på Sætre, men mest av din salgsleder lokalt. På grunn av Covid-19 så er opplæringen for tiden på nett og telefon. Din virksomhet blir salg og markedsføring av ENJO-produkter. 


Franchisegiver skal løpende støtte franchisetakeren i avtaleperioden. Franchisetaker betaler en løpende avgift, vanligvis en prosentandel av din omsetning for denne rettigheten.


De fleste forbinder franchise med varehandel. Organisasjonsformen benyttes imidlertid i de fleste bransjer; varehandel, servicehandel, hotell og restaurant, renovasjon og gjenvinning. Også internett og data, helsesektoren, bemanning og rekruttering, regnskap og økonomi, konsulentvirksomhet med mer.


I Norge foregår salget av enjoprodukter vanligvis direkte fra selgeren. Mest vanlig er å besøke kundene hjemme etter avtale, og demonstrere produktene for dem. Gjerne med noen ekstra gjester. Så er det mulig å bygge opp sin virksomhet på sosiale medier. Noen forhandlere selger også produktene gjennom sine butikker eller frisørsalonger. Eller på en messe eller "stand" i nærmiljøet. Vi utstyrer deg med en solid demokoffert med et stort utvalg av produkter til å starte opp med. I disse Coronatider holder vi også demoer  og kontakt med kundene våre på nett. 

Du melder inn salg til ENJO via selskapets salgprogram EMMA direkte på nettet. EMMA gir deg lett oversikt over dine kunder, og er et flott verktøy for deg når du driver butikken din. Her får du også all oversikt over ditt salg som du trenger.


ENJO pakker varenen og sender direkte hjem til kunden. ENJO fakturerer så dine kunder direkte via Collector Bank. Kunden velger selv å betale kontant, eller på avbetaling. Du får uansett pengene av salget en gang i måneden. Dermed slipper du som selger å tenke på dette. Når måneden er omme så avregnes utsalgspris mot produktenes innkjøpspris, og du som selger fakturer ENJO for den provisjonen du skal ha som inntekt.


ENJO har også en nettbutikk der dine kunder kan handle direkte. Her er fortjenesten den samme som ved vanlig salg.


Som ENJOpreneur må du registrere et eget selskap i Brønnøysundregistrene. Dette fordi du vil bli momspliktig siden du normalt nokså raskt passerer kr. 50 000 i omsetning. Dermed er ditt firma momspliktig.

Vi vil hjelpe deg med etablering av et enkeltpersonsforetak, EPF.


For å holde orden på momsregnskapet er det greit å benytte et regnskapsprogram. Vi benytter FIKEN til å føre regnskapet vårt, men også andre nettbaserte regnskapsprogram fungerer greit. Siden hovedkontoret vårt tar seg av kundens betaling og utsending av produkter, vil du ha kun en inntektsføring i månenden. Så legger du inn dine utgifter som vil gi deg fradrag på moms og inntekt. Du skal ikke betale skatt av utgifter du har til å drive butikken din. Det blir sjeldent mere enn en 8 - 10 bilag i månenden, så dette regnskapet er overkommelig. Det er ikke krav til revisor og regnskapsbyrå for et EPF.


Ta gjerne kontakt for en koselig prat, så får du vite mere om ENJO!